Kościół

Dla każdego jest miejsce, wybierz coś dla siebie

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, których łączy miłość do Boga. Wierzymy, że życie z Nim jest świetną przygodą, którą może przeżyć każdy. Kiedy poznajemy Jezusa i decydujemy się, by dla Niego żyć, On zmienia nasze życie. Nie jest to „opcja dostępna tylko dla wybrańców”, ale dla każdego, ponieważ Bóg nie ma względu na osobę (Dzieje Apostolskie 10:34).

Kościół „Nowe Życie” to chrześcijański kościół denominacji zielonoświątkowej, wyznający fundamentalne prawdy zawarte w Biblii. Pomimo różnego wieku, wykształcenia i zainteresowań, jesteśmy razem, by poznawać Boga. Spotykamy się nie tylko na nabożeństwach niedzielnych, ale też w tygodniu: w ramach spotkań dla kobiet, mężczyzn, młodzieży. Wierzymy, że kościół to ludzie, dlatego każdy może wnieść coś nowego i niepowtarzalnego. Również Ty!

Nazwa „Kościół Zielonoświątkowy” pochodzi od Dnia Zielonych Świąt, w którym nastąpiło obiecane przez Jezusa zesłanie Ducha Świętego na apostołów:

„A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym (…).”
(Dzieje Apostolskie 2:1-4).

Wiele lat temu w moim sercu pojawiło się pragnienie budowania kościoła, w którym ludzie będą mogli poznawać i doświadczać Boga oraz budować i rozwijać z Nim relację. Zapragnąłem kościoła, gdzie wierzący mogą odkrywać dane im talenty i razem używać ich do tworzenia niezwykłych rzeczy dla Pana. Kościół jest miejscem, gdzie zwyczajni ludzie, doświadczają niezwykłego Boga. To On nas łączy, On jest dla nas najważniejszy, to za Nim chcemy podążać. Pragnę, aby Kościół stał się Twoim duchowym domem, gdzie będziesz czuł miłość, akceptację i poczucie bezpieczeństwa. Domem, gdzie będziesz mógł wzrastać jako chrześcijanin, zawierać prawdziwe przyjaźnie, służyć Bogu.

Słowo z Pisma Świętego, które wierzę, że Bóg skierował do mnie odnośnie budowania kościoła w Bytowie to Psalm 127:

„Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach: wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego (…). ”

To Bóg buduje kościół i Jemu najbardziej na nas zależy. Kiedy kierujemy swój wzrok na Niego, On obdarza nas wszystkim czego w życiu potrzebujemy. Razem podążajmy za Nim, będąc wypełnionymi Jego miłością i pasją każdego dnia. Kościół to Boży pomysł! Serdecznie zachęcam Cię, abyś stał się jego częścią!

Adam Burandt

Jezus powiedział:

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.” (Ewangelia Jana 3:3)

Niezależnie od tego, ile mamy lat, jaka jest nasza historia i jak wiele w naszym życiu się wydarzyło, Bóg w swoim Słowie bardzo wyraźnie pokazuje, że w Nim i dzięki Niemu możemy mieć nowe życie. Jest to możliwe przez nowonarodzenie, które następuje w naszym duchu, gdy zaczynamy wierzyć w Jezusa jako naszego Zbawiciela i Pana. Jezus Chrystus, Boży Syn, umierając za nasze grzechy na krzyżu, stał się dla nas nową, doskonałą drogą do Boga Ojca. Właśnie na tej nowej drodze, człowiek otrzymuje nowe życie. Dzieje się to z łaski przez wiarę. Jest to potężne przesłanie Ewangelii, sedno Dobrej Nowiny.

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” (II List do Koryntian 5:17)

Bóg ofiaruje nam nowe życie. Życie, które jest zanurzone w Nim. Życie, które jest przepełnione Nim.
Życie, które ma sens i cel. Życie, które jest wieczne!
Przeznaczeniem, dla każdego z nas, jest doświadczenie nowego życia w Bogu oraz dzielenie się Nim z innymi.

„Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie! Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie?” (Księga Izajasza 43:18-19)

 

 

RELACJE – relacja z Bogiem i relacje z innymi

UCZNIOSTWO – podążanie za Jezusem i naśladowanie Go w codziennym życiu

KOŚCIÓŁ – wspólne gromadzenie się w celu uwielbiania Boga, słuchania Jego Słowa i służenia Mu swoimi talentami

EWANGELIZACJA I MISJA – dzielenie się z innymi Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie – również przez praktyczną pomoc

RODZINA – dbanie i pielęgnowanie relacji z najbliższymi

DZIECI – przekazanie wiary w Boga kolejnemu pokoleniu

 

Wierzymy, że Pismo Święte jest Słowem Bożym nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; W Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; W Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów. Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Wizja Kościoła „NOWE ŻYCIE” w Bytowie: JEZUS W CENTRUM

1. Widzimy Kościół jako dom, który jest budowany przez samego Boga w Jego łasce i prawdzie;
dom, w którym jest atmosfera miłości, szacunku i wsparcia, a ludzie:
– rodzą się na nowo dla Boga, przyjmując NOWE ŻYCIE,
– wzrastają w poznaniu Boga, objawieniu Jego łaski oraz doświadczaniu mocy Nowego Przymierza,
– odkrywają dary i talenty dane im przez Ducha Świętego oraz uczą się ich używać,
– spotykają się, aby razem uwielbiać Boga i słuchać Jego Słowa,
– budują między sobą silne, trwałe i owocne relacje.

2. Widzimy Kościół, który wywiera realny wpływ na otaczający świat po przez:
– edukację biblijną dzieci i młodzieży,
– indywidualne rozmowy o Jezusie,
– zwiastowanie Ewangelii łaski,
– działanie na rzecz społeczności lokalnej,
– wspieranie rodzin.

Inspiracja:
„Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach: wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego (…).” – Psalm 127

 

Video

Obejrzyj nas na YouTube


Kazania

Posłuchaj najnowszych nagrań z niedzielnego nabożeństwa


...więcej

Jezus

Najlepsza wiadomość, jaką możesz usłyszeć

Kiedy napotkanym na ulicy ludziom zadamy pytanie „Co trzeba zrobić, żeby pójść do nieba?” – zdecydowana większość odpowie: „Trzeba być uczciwym, robić dobre uczynki, a na pewno mieć więcej tych dobrych niż złych”. Wydaje się to sensowne, ale nie tego uczy Pismo Święte. W liście do Rzymian 6:23 jest napisane: „(…) zapłatą za grzech jest śmierć(…)”

Nie chodzi tutaj o śmierć cielesną, ale duchową, co oznacza, że będąc grzesznikami nie możemy pójść do Nieba. Nie jest też nigdzie zapisane, że dobrymi uczynkami naprawiamy te złe. Grzech jest jak tatuaż – raz popełniony zostawia ślad i nie można się go pozbyć w żaden sposób. Wielu ludzi mówi: „te kilka małych grzechów Bóg mi wybaczy, w końcu jest łaskawy”. Co jednak mówił na ten temat Jezus? „A ja (Jezus) wam mówię: Każdy, kto się na kogoś gniewa, pójdzie pod sąd! A kto nazywa go głupcem, stanie przed Wysoką Radą. A kto nazwałby go idiotą, zasługuje na ogień piekielny.” (Ewangelia Mateusza 5:22)
Jezus podnosi poprzeczkę bardzo wysoko! Bo kto z nas nigdy się nie zdenerwował na drugą osobę (nawet słusznie)? Chrystus przekazuje nam jedną rzecz – nie ma wielkich i małych grzechów. Jest to dla nas nie do pojęcia, ale dla idealnego Boga nie ma większego i mniejszego grzechu. Choćbyśmy próbowali z całych sił, pomimo bardzo jasnych wskazówek, nie jesteśmy w stanie nie zgrzeszyć przez całe życie.

Ale jest DOBRA WIADOMOŚĆ – jest nadzieja! Jest szansa! Jest nią Jezus Chrystus!
Bóg widząc, że jego ukochane dzieci na ziemi nie są w stanie spełnić boskich wymagań, wysłał swojego jedynego Syna jako ofiarę za nasze grzechy. Jezus Chrystus był jedynym człowiekiem, który nie popełnił żadnego grzechu. Był Bogiem i mógł mieć co zechciał, a jednak poświęcił swoje życie i dał się ukrzyżować, żeby każdy z nas miał szansę na zbawienie.

Co więc trzeba zrobić, żeby „pójść do nieba”?
kwadracik Uwierzyć w Jezusa – w to, że przyszedł na ziemię, żeby z miłości oddać za nas swoje życie.
kwadracik Przyznać, że jest się grzesznikiem, który nie jest w stanie zasłużyć na niebo.
kwadracik Uwierzyć, że to Jezus poniósł całą karę, która była przeznaczona dla nas. To my powinniśmy cierpieć wiecznie z dala od nieba i Bożej obecności, a jednak to Jezus zapłacił za nasze grzechy swoją śmiercią.
Niebo jest dostępne dla każdego kto uwierzy.
Czy wierzysz w to, co mówi Pismo Święte? Czy chcesz przyjąć ten dar, jaki ofiaruje Ci Jezus? Jeżeli tak, pomódl się własnymi słowami modlitwą podobną do tej:
kwadracik „Jezu, wiem, że nie potrafię swoimi siłami zasłużyć na niebo. Dziękuję Ci, że umarłeś za moje grzechy, przyjmuję Twój dar zbawienia i chcę żyć dla Ciebie. Amen.”

.

Galeria

Kliknij w okładkę albumu, żeby zobaczyć więcej zdjęć

...więcej

Kontakt

Przyjdź, napisz, zadzwoń - czekamy na Ciebie

Adres kościoła

Bytów, ul. Młyńska 6 (wejście od podwórza)

Email

kontakt@kosciolwbytowie.pl

pastor.adam.burandt@gmail.com

Telefon

+48 59 822 23 96

NUMER KONTA BANKOWEGO (BGŻ):
90 2030 0045 1110 0000 0247 4410

Życie kościoła

NIEDZIELA
NABOŻEŃSTWO – 11:00
ZAJĘCIA DLA DZIECI – 11:00

ŚRODA
GRUPA MĘŻCZYZN – 18:00
STREFA KOBIET – 18:00

PIĄTEK
GRUPA MŁODZIEŻOWA – 16:30

 

FACEBOOK|YOUTUBE