Nazwa

Posted on 19 maja, 2016

Jezus powiedział:

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.” (Ewangelia Jana 3:3)

Niezależnie od tego, ile mamy lat, jaka jest nasza historia i jak wiele w naszym życiu się wydarzyło, Bóg w swoim Słowie bardzo wyraźnie pokazuje, że w Nim i dzięki Niemu możemy mieć nowe życie. Jest to możliwe przez nowonarodzenie, które następuje w naszym duchu, gdy zaczynamy wierzyć w Jezusa jako naszego Zbawiciela i Pana. Jezus Chrystus, Boży Syn, umierając za nasze grzechy na krzyżu, stał się dla nas nową, doskonałą drogą do Boga Ojca. Właśnie na tej nowej drodze, człowiek otrzymuje nowe życie. Dzieje się to z łaski przez wiarę. Jest to potężne przesłanie Ewangelii, sedno Dobrej Nowiny.

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” (II List do Koryntian 5:17)

Bóg ofiaruje nam nowe życie. Życie, które jest zanurzone w Nim. Życie, które jest przepełnione Nim.
Życie, które ma sens i cel. Życie, które jest wieczne!
Przeznaczeniem, dla każdego z nas, jest doświadczenie nowego życia w Bogu oraz dzielenie się Nim z innymi.

„Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie! Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie?” (Księga Izajasza 43:18-19)