Wizja

Posted on 24 maja, 2016

Wizja Kościoła „NOWE ŻYCIE” w Bytowie: JEZUS W CENTRUM

1. Widzimy Kościół jako dom, który jest budowany przez samego Boga w Jego łasce i prawdzie;
dom, w którym jest atmosfera miłości, szacunku i wsparcia, a ludzie:
– rodzą się na nowo dla Boga, przyjmując NOWE ŻYCIE,
– wzrastają w poznaniu Boga, objawieniu Jego łaski oraz doświadczaniu mocy Nowego Przymierza,
– odkrywają dary i talenty dane im przez Ducha Świętego oraz uczą się ich używać,
– spotykają się, aby razem uwielbiać Boga i słuchać Jego Słowa,
– budują między sobą silne, trwałe i owocne relacje.

2. Widzimy Kościół, który wywiera realny wpływ na otaczający świat po przez:
– edukację biblijną dzieci i młodzieży,
– indywidualne rozmowy o Jezusie,
– zwiastowanie Ewangelii łaski,
– działanie na rzecz społeczności lokalnej,
– wspieranie rodzin.

Inspiracja:
„Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach: wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego (…).” – Psalm 127